Τηλέφωνο για όλη την Ελλάδα,
+2310 555090

BLOG2 (4)

Οκτωβρίου 23, 2017

SANTANNA MYKONOS

Η Connecting Line Α.Ε. έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του συστήματος CleverEye που έχει αναπτύξει, σε ένα από τα καλύτερα Beach Bar της Μυκόνου.

Οκτωβρίου 23, 2017

People Counting

Η εταιρία Connecting Line A.E. ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση του προηγμένου συστήματος People Counting σε ένα ακόμα κατάστημα Dust & Cream.

Οκτωβρίου 23, 2017

Vicko SA

Η Connecting Line Α.Ε. έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του συστήματος CleverEye που έχει αναπτύξει, στις κεντρικές αποθήκες της Vicko SA, καθώς και του συστήματος ασφαλείας JABLOTRON.

Υπηρεσία Εξακρίβωσης Απάτης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρία μας στην προσπάθειά της να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους πελάτες της να αυξήσουν την κερδοφορία τους, έχει δημιουργήσει μία εσωτερική υπηρεσία ελέγχου ορθότητας συναλλαγών.
Έτσι λοιπόν, έμπειρο προσωπικό της εταιρίας μας μπορεί να ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο και την επίβλεψη της ορθότητας των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στα καταστήματά σας.
Για να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικός αυτός ο έλεγχος, θα πρέπει να προηγηθεί εκπαίδευση του supervisor που θα είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο της εταιρίας, όσον αφορά το ταμειακό σας σύστημα, αλλά και τις εταιρικές διαδικασίες τις οποίες έχετε θέσει αναφορικά με τη λειτουργία του ταμείου σας.
Η υπηρεσία αυτή, βασιζόμενη στο καινοτόμο software Clevereye, μπορεί να κάνει στοχευμένο έλεγχο σε συγκεκριμένες συναλλαγές ή κινήσεις που πραγματοποιούνται στα ταμεία σας.

Ξεχωρίζοντας λοιπόν από το σύνολο των αποδείξεων που έχουν εκδοθεί, μπορεί να ελέγχει στοχευμένα αποδείξεις οι οποίες εμπεριέχουν ακύρωση ή έκπτωση ή κινήσεις οι οποίες γίνονται χωρίς την έκδοση απόδειξης.
Μπορεί να ελέγξει στοχευμένα κινήσεις που γίνονται από συγκεκριμένους υπαλλήλους, κινήσεις που γίνονται συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και πολλά ακόμα φίλτρα αναζήτησης ανάλογα με τη φύση εργασίας και τις ανάγκες των καταστημάτων σας.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος από μεριάς σας, θα γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση για τις ανάγκες σας και αντίστοιχα για το κόστος της υπηρεσίας.