Εκτύπωση αυτής της σελίδας
ΠΛΟΙΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΛΟΙΑ

H Connecting Line A.E. υλοποίησε την εγκατάσταση του συστήματος CleverEye που έχει αναπτύξει, σε πλοία του ομίλου Hellenic Seaways.